Wykwity na powierzchni muru

Wykwity na powierzchni muru

Po stwardnieniu zaprawy można często zobaczyć na murze szaro-białe, rozległe osady. Są to wykwity, które powstają z rozpuszczalnych w wodzie substancji, zawartych w zaprawie lub w cegłach. Woda w murze przenosi rozpuszczone w niej substancje na powierzchnię cegieł i tam osadzają się one wskutek jej parowania. Te wykwity powstają z różnych przyczyn: zaprawy, wody zarobowej lub cegieł. Często przyczyną jest wapno zawarte w zaprawie. Zwłaszcza wapno hydrauliczne i wapno twardniejące tylko na powietrzu mają skłonność do tworzenia wykwitów. Do obmurówek zaleca się więc używać wapna wysoce hydraulicznego. Usuwanie wykwitów za pomocą szczotkowania i wody czy też wręcz kwasu solnego jest niecelowe i przeważnie zbędne, ponieważ wody opadowe po pewnym czasie zmyją wykwity, które nie wystąpią ponownie. Przy wykwitach trwałych należy sprawdzić, czy wystąpiły jakieś usterki budowlane które spowodowały np. podnoszenie się wilgoci gruntowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *