Spoinowanie obmurówki

Spoinowanie obmurówki

Dla nadania obmurówce estetyczngo wyglądu, należy wykonać spoinowanie. Istnieją przy tym dwa sposoby:
•    Murowanie i spoinowanie w jednym cyklu roboczym. Przy murowaniu i spoinowaniu w jednym cyklu roboczym zaprawa murarska musi odznaczać się dobrą zdolnością wiązania i twardnienia, dlatego zaprawa prefabrykowana nadaje się do tego szczególnie dobrze. Podczas murowania równomiernie nanosimy zaprawę na całą powierzchnię cegły i staranne wypełniamy spoinę pionową. Przy nakładaniu i dosuwaniu cegieł zaprawa wylewa się ze spoin. Ilość wody w zaprawie należy więc dostosować do nasiąkliwości cegieł tak, aby zaprawa nie ociekała na cegły i nie zanieczyszczała ich. Nadmiar zaprawy „odcina się” kielnią. Zaprawa twardnieje już po krótkim czasie, ponieważ cegły wchłaniają zawartą w niej wodę. Potem wyrównujemy spoinę za pomocą odpowiednio przyciętego wióra drewnianego lub kawałka węża gumowego i przeciągamy spoinówką (kielnią do spoin). Jeśli przy murowaniu spoiny nie są jeszcze starannie wypełnione, w świeżym murze możemy to jeszcze uzupełnić, używając zaprawy i spoinówki, i na koniec wygładzamy. Aby uzyskać czystą powierzchnię muru, należy usunąć resztki zaprawy, które ściekły, zanim zaprawa stężeje. Zaleca się mieć wilgotną szmatkę pod ręką, aby można było ciągle ścierać resztki zaprawy.

•    Późniejsze spoinowanie. Wiąże się ono z większym nakładem pracy. Przy murowaniu oczyszcza się spoiny do głębokości 1,5-2 cm. Przed spoinowaniem oczyszcza się ścianę i zależnie od nasiąkliwości cegieł dokładnie ją się zwilża. Zarabiamy zaprawę spoinową aż do uzyskania konsystencji wilgotnej, zaprawa powinna dać się formować ręką w rozciągliwe grudki. Potem kielnią do spoin spoinówką wsuwamy zaprawę do szczelin, trzymając w lewej ręce gładzik z małym zapasem zaprawy, z którego w każdej chwili możemy pobrać odpowiednią ilość. Za pomocą spoinówki mocno wcieramy zaprawę do szczeliny poziomej i pionowej i wygładzamy. Możemy włożyć zaprawę do szczelin bez używania narzędzi, jeśli do jednej ręki weźmiemy trochę zaprawy, a palcem wskazującym drugiej ręki wsuniemy ją do szczelin. Na koniec spoinówką zagęszczamy spoinę i wygładzamy ją. Jeśli zaprawę obrabiamy rękami, należy założyć gumowe rękawice, ponieważ wapno, cement i piasek są bardzo szkodliwe dla rąk i mogą spowodować dotkliwe rany.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *