Estetyczna obmurówka

Estetyczna obmurówka

Drobne niedokładności lub błędy, popełnione przy budowie obmurówki, są łatwo widoczne i dlatego nawet doświadczony murarz musi pracować starannie, aby nadać jej odpowiedni wygląd estetyczny. Przed rozpoczęciem prac ustalamy, w jakim wiązaniu mamy murować cegły. Wiązanie oznacza sposób ułożenia cegieł w murze określający ich wzajemne usytuowanie w poszczególnych warstwach. Wygląd muru zależy od rodzaju wybranego wiązania. Jest wiele różnych wiązań, a ich wybór zależy od osobistego gustu. Ilustracja przedstawia kilka często stosowanych wiązań. Spoiny pionowe w warstwach występujących na przemian muszą tworzyć linię pionową, ponieważ wystarczy mała niedokładność, żeby zepsuć wygląd. Przy wysokiej ścianie nawet kilkumilimetrowe odchylenia sumują się, tworząc w rezultacie krzywe linie w wiązaniu. Przewiązanie, tzn. wielkość, o którą cegły kolejnych warstw są przesunięte, winno być dokładnie takie samo, np. 12 cm. Przy wiązaniu dzikim można odejść od tej reguły. Często buduje się mur w tym wiązaniu celowo nieregularnie, aby można było go wykonać łatwiej i szybciej.

Ochrona cegieł przed uszkodzeniem
Należy obchodzić się ostrożnie z cegłami do obmurówki przy ich transporcie i składowaniu, aby zapobiec uszkodzeniu ich krawędzi. Cegły wapienno-piaskowe dostarczane są też jako okładzina o szczególnej jakości, a ich główki i wozówki są wtedy specjalnie gładkie. Przy murowaniu należy je odpowiednio ustawić. Jeśli potrzebne są połówki lub części cegieł, należy je przecinać ściernicą tarczową. Przycinanie ich młotkiem murarskim, jak praktykuje się to zazwyczaj, rzadziej daje dobre efekty.

Zapobieganie zanieczyszczeniom
Pokrywając ścianę folią zapobiegamy zanieczyszczeniu jej plamami cementu, powstałymi przy murowaniu lub przy wykonywaniu kolejnych prac takich jak tynkowanie lub betonowanie. Jeśli ściana zostanie jednak pokryta plamami cementu, dopóki są jeszcze świeże, wycieramy je wilgotną szmatką lub gąbką.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *