Mocowanie obluzowanych klepek i legarów

Mocowanie obluzowanych klepek i legarów

Kiedy zauważysz obluzowanie się deski lub klepki, warto ją podnieść, by sprawdzić stan leżącego pod nią legara. Bardzo często, zwłaszcza w starym budownictwie, wmurowane w ścianę końce legarów ulegają obluzowaniu. Jeśli to stwierdzisz, musisz naprawić uszkodzenie.

Istnieją dwa sposoby mocowania obluzowanych legarów. Można uszczelnić ich gniazdo w ścianie kawałkami drewna związanymi zaprawą lub zamontować w gnieździe specjalną klamrę z nierdzewnej stali podtrzymującą legar. Istnieje kilka typów klamer do legarów: jedne mocuje się wkrętami w ścianie, inne należy w ścianę wmurować.

Jeśli końce legara przegniły lub spróchniały, wymień całą belkę lub wezwij fachowca, by wykonał naprawę. Obluzowane deski podłogowe przybij do legarów gwoździem o długości 6,3 cm lub przymocuj pięciocentymetrowymi wkrętami do drewna o łbach wpuszczanych.

Mocowanie obluzowanych legarów
Wypełnij luz kawałkami drewna związanymi zaprawą.

Zamontowanie klamer do legarów
Klamry można w ścianę wmurować lub przykręcić.

Przybijanie luźnych desek podłogowych

Wbijaj gwoździe w miejscu położonym tuż obok śladu po dawnym gwoździu. Sprawdź, by gwóźdź przeszedł przez środek leżącego pod spodem legara. Wbij też gwóźdź z drugiej strony deski.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *