Pionowe wnęki i bruzdy – Wnęki poziome i ukośne

Pionowe wnęki i bruzdy

Zależnie od grubości ścian określa się najszersze, najgłębsze wnęki. Wymiary podano w tablicy na tej stronie. Odstęp pomiędzy wnękami i bruzdami powinien wynosić co najmniej 194 cm, a odstęp między nimi i otworami okiennymi i drzwiowymi nie powinien być mniejszy niż 38 cm. Należy zachować odstęp 25 cm w stosunku do połączeń ścian (naroży). Szerokość frezowanej wnęki nie może być większa od grubości ściany.

Pionowe bruzdy wykonane za pomocą szlifierki – przecinarki lub frezów murarskich
Grubość ściany cm Głębokość bruzdy cm
12 do 2
19,5 do 3
25 do 4
29 do 5
38 do 6

 

Pionowe wnęki i bruzdy wymurowane w ścianach nośnych lub usztywnionych

Grubość ściany cm Szerokość wnęki cm Grubość reszty ściany cm
12 do 51 minimum 12
19,5 do 51 minimum 12
25 do 63,5 minimum 17,5
29 do 76 minimum 25
38 bez ograniczeń minimum 25

Wnęki poziome i ukośne

W ścianach nośnych i usztywnionych dopuszczalne jest wykonywanie poziomych lub ukośnych wnęk i bruzd, o ile zachowane są następujące wymiary:

• grubość ściany -minimum 24 cm

• wysokość bruzdy – do 6 cm,

• głębokość bruzdy – do 3 cm,

• w przypadku pustaka ściennego dwuotworowego – do 1 cm,

• odstęp między bruzdami – minimum 50 cm.

Bruzdy poziome winny znajdować się tylko na odcinku 1/3 wysokości ściany w jej dolnej lub górnej części. W każdej ścianie wolno wyfrezować co najwyżej 2 bruzdy. W pustaku ściennym jednootworowym nie wolno wykonywać bruzd z uwagi na wytrzymałość.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *