Technika połączenia ścian

Technika połączenia ścian

W zasadzie korzystnie jest, kiedy wszystkie ściany, które się łączą ze sobą, są budowane jednocześnie. Dzięki temu można starannie zazębić ze sobą naroża lub ściany, które stykają się nawzajem. Zazębienie jest potrzebne do stworzenia dobrego połączenia ścian, a wzajemne podpieranie się zwiększa ich wytrzymałość. Niestety, nie zawsze można równomiernie wznosić mury. Można wprawdzie dobudować jedną ścianę potem, ale w takim wypadku należy wykonać staranne połączenie ścian. Najprostszym rozwiązaniem jest strzępie (zazębienie) schodkowe. Ścianę, która ma być dobudowana, muruje się na tyle, na ile jest to konieczne do wykonania połączenia. Potem będzie można zakończyć budowę ściany. Strzępie schodkowe wymaga dużo miejsca. Pozostawia się przy tym puste miejsca, w które potem wmurowuje się cegły ściany, która ma być dobudowana. Uwaga: w czasie budowy wytrzymałość stojącej już ściany może się zmniejszyć. Dlatego należy zazębiać tylko wtedy, gdy ściana będzie równocześnie podpierana dwoma przeciwległymi do siebie ścianami. Przy strzępiach zazębionych wytrzymałość nie zmniejsza się, ponieważ istnieje już wystarczająca część ściany, którą należy dobudować. Takie strzępia nie wymagają więcej miejsca.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *