Podstawowe zasady budowy murów

Podstawowe zasady budowy murów

•    Warstwy cegieł muru muszą być zawsze poziome.
•    Używać jak najwięcej całych cegieł.
•    Stale sprawdzać poziomnicą poziom i pion murowanej ściany.
•    Całkowicie wypełniać spoiny.
•    W czasie upału zwilżać cegły zwykłe, aby woda nie została odciągnięta z zaprawy.

Przewiązanie
Przewiązanie jest to wielkość, o jaką cegła wyżej położonej warstwy przekrywa cegłę niższej warstwy w wiązaniu muru. Minimalne przewiązanie jest potrzebne do zachowania wytrzymałości muru. Najlepsze jest wiązanie osiowe, tzn. że spoina w następnej (wyższej) warstwie wypada w połowie cegły w niższej warstwie. Często nie jest to możliwe, a niekiedy nawet, jak np. w murze licowym, nie jest to pożądane. Wtedy należy jednak zachować minimalne przewiązanie, które zależy od wysokości cegły.

Minimalne przewiązanie cegieł
Wysokość cegły cm Najmniejsze przewiązanie

(w zaokrągleniu, cm)

6,5 5
10,4 5
12,0 5
14,0 6
18,8 8
22,0 9

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *