Murowanie warstw

Murowanie warstw

Warstwy cegieł w obrębie muru powinny być poziome i licować. Do tego celu używamy sznura murarskiego, który rozciągamy od jednego narożnika do drugiego (dla każdej warstwy). Aby zamocować sznur, wsadzamy gwoździe w warstwę zaprawy. Odstęp między sznurem i murem powinien wynosić 2-3 mm, aby sznur nie dotykał cegieł i był zawsze napięty. Szczególnie starannie należy wymurować narożnik, który jest punktem orientacyjnym przy wznoszeniu całego muru. Ciągle sprawdzamy poziomnicą ścisłe zachowanie pionu i poziomu układanej warstwy cegieł. Przy większej długości muru poziomnicę kładziemy na łacie, która pokrywa odległość między dwoma mierzonymi punktami. Kiedy z czasem nabierzemy nieco wprawy, będziemy mogli lepiej ocenić wzrokiem ustawienie cegieł i nie będziemy musieli i tak często mierzyć.

Należy unikać murów mieszanych
Spotyka się ciągle świeżo murowane ściany, które wzniesiono, mieszając najrozmaitsze rodzaje cegieł (np. cegły wapienno-piaskowe, cegły pełne wypalane bloczki z gazobetonu lub z betonu lekkiego), Powodem tego jest często brak pod ręką cegieł tego samego rodzaju o pożądanym formacie. Użycie różnych rodzajów cegieł w jednym
murze może jednak łatwo doprowadzić do powstania usterek. Najpierw pojawiają się pęknięcia w murze, które potem wskutek przenikania wilgoci i działania mrozu uszkadzają mur.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *