Cegły

Cegły

Cegły są formowane i wypalane z gliny. Dzięki wypalaniu cegła staje się wytrzymała na ściskanie, ogniotrwała i odporna na działanie czynników atmosferycznych i substancji chemicznych. Cegły dobrze kumulują ciepło i wilgoć i oddają je z powrotem na skutek parowania. Te właściwości dobrze oddziałowują na mikroklimat budynków z cegieł. Cegły wykonuje się w różnych odmianach jako cegły pełne i cegły z otworami o różnym kształcie (np. sitówka i kratówka). Cegły z otworami mają mniejszy ciężar niż pełne i nieco lepsze własności termoizolacyjne. Cegły porowate (krajowy odpowiednik: ścienne pustaki pionowo drążone, np. Sz, U, Max, Unimax, UZ), produkowane są w ten sposób, że przed ich wypaleniem do gliny dodaje się substancje tworzące pory (nazwa handlowa tej cegły np. poroton). Dzięki temu zmniejsza się gęstość cegły, a tym samym jej ciężar oraz wydatne zwiększa się jej zdolność termoizolacyjna. Dzięki mniejszemu ciężarowi można przy murowaniu użyć cegieł o większych formatach. Cegły porowate po części są wykonywane są ze strzępami na główce, co umożliwia układanie ich bez wypełnienia spoin pionowych zaprawą. Dosuwmy tylko jedną cegłę do drugiej, a zazębienie zapewnia stabilność. Pozwala to na zaoszczędzenie czasu pracy i zaprawy. Inną zaletą jest to, że własności termoizolacyjne nie ulegają zmniejszeniu w spoinie pionowej. Spoina pozioma musi być oczywiście wypełniona zaprawą również przy tego rodzaju cegle. W celu uzyskania dobrej termoizolacyjności używa się zaprawy do izolacji cieplnej, która zawiera pory podobnie jak cegły. Prefabrykowana wymieszana zaprawa do izolacji cieplnej dostarczana jest w workach i jest zarabiana na placu budowy wodą. Przy murowaniu obrabiamy ją tak samo jak zwykłą zaprawę z cementu i piasku. Cegły klinkierowe składają się z tego samego materiału co cegły zwykłe, wypalane są jednak w wyższej temperaturze. Dzięki temu materiał spieka się, tzn. że zawarty w glinie kwarc zostaje stopiony i zatyka pory. Ta cegła jest prawie wodoszczelna, ma zaledwie niewielką nasiąkliwość. Przy murowaniu należy jednak pracować ostrożniej i używać mniej wilgotnej zaprawy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *