Odstęp między warstwami muru dwuwarstwowego

Odstęp między warstwami muru dwuwarstwowego

Przy wykonywaniu ściany dwuwarstwowej z uszczelnieniem wnętrza i warstwą powietrza grubość warstwy powietrza powinna przekraczać 4 cm. Całkowity odstęp między dwoma murami nie powinien być większy niż 12 cm. Uszczelnienie zapewnia szczególnie dobrą izolację cieplną. Grubość płyt izolacyjnych może dochodzić do 8 cm. W miarę możliwości należy stosować płyty o tej grubości, aby uzyskać jak najlepszą izolację cieplną.

Kotwienie
Choć obie warstwy ściany dwuwarstwowej murowane są oddzielnie, z uwagi na ich wytrzymałość muszą być dobrze związane ze sobą. Mury łączy się ze sobą za pomocą nierdzewnych kotew z drutu, które podczas murowania wkłada się w spoiny. Na kotwy nakłada się krążki odciekowe z plastyku, co zapobiega ściekaniu kroplin po kotwie do wnętrza muru. Na 1 m2 powierzchni muru rozmieszczamy co najmniej 5 kotew. Na brzegu muru z licówki przy narożnikach, jak też przy otworach ściennych i drzwiowych celem dodatkowego wzmocnienia instalujemy 3 kotwy na każdy metr. Jeśli odstęp między murami przekracza 7 cm, średnica kotew musi wynosić co najmniej 4 mm, w przeciwnym razie 3 mm.Jeśli mamy potem oblicować ściany, używamy kotew wbijanych. Wbijamy je wraz z nałożonym kołkiem z plastiku w otwory wywiercone uprzednio w znajdującej się w murze płycie. Zaginamy kotwy wbijane w odstępie 5 cm od wewnętrznych krawędzi muru, wewnętrznego i zewnętrznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *